Codzienne seminariumWykład o zaburzeniach snu SEN
W sali wykładowej

.

Dyskusja ze studentami

.